Welkom…

_____________________________________________________

‘Autumn’ Herfst-editie DKM2013 GECANCELLED!

ARTUMN_header_2013[85%]

de Herfst-editie

op 26 oktober

gaat niet door!

————————————————————————————–

‘Artumn’ Herfst-editie Deventer Kunstmarkt 2013 gecancelled

naar aanleiding van de evaluatie van de in voorgaande jaren gehouden edities Deventer Kunstmarkt (2011/2012) is vorig jaar besloten om veranderingen qua vorm en inhoud in te zetten. Een verschuiving van kunstmarkt naar een kunstevenement welke beter aansluit bij de (gewijzigde) visie, doelstellingen en criteria welke de organisatie voor ogen heeft.

Het begrip ‘kunstmarkt’ kan ons inziens hier niet aan voldoen en blijft bij ons – als ook bij een groot gedeelte van de beroepsgroep (opgeleid én auto-didact) welke wij juist willen aantrekken – een beeld oproepen, hoe sterk wij ons ook moge onderscheiden, waarbij de kwaliteit van de getoonde werken sterk uiteen loopt en/of ondermaats is zoals het geval is bij de meeste kunstmarkten in het land. Daarbij is het qua opzet vaak niet meer dan precies dat: een kunstmarkt. Niets mis mee natuurlijk, maar het bied niet genoeg ruimte om het anders aan te kunnen pakken en ik heb dit gegeven als organisator simpelweg onderschat.

De afgelopen veranderingen, ook qua beoordeling van aanmeldingen (zoals doorgevoerd bij de afgelopen ‘Art More Sphere’ Zomer-editie), de strakke opzet en organisatie van het geheel, welke als zodanig door deelnemers en bezoekers overwegend als zeer positief worden gewaardeerd, zijn hierin voor ons niet afdoende. De tijd, energie en kosten welke gemoeid zijn voor de Herfst-editie wegen niet op ten opzichte van de geringe veranderingen die binnen de huidige context nog doorgevoerd kunnen worden.

Gekozen is dan ook om niet verder deze weg van het stapsgewijs omvormen te vervolgen en het ‘Artumn’, de Herfst-editie voor 26 oktober dit jaar, te cancellen. Hierdoor zal er meteen meer ruimte zijn de ingezette veranderingen serieus verder vorm en inhoud te kunnen geven om het gewenste platform voor de autonome beeldende kunsten te realiseren.

Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

de organisatie.

————————————————————————————–

Deventer Kunstmarkt stopt na drie jaar

Gepubliceerd op zondag 25 augustus 2013 om 12:36
De organisatie van de Deventer Kunstmarkt heeft besloten om te stoppen en het ‘Artumn’, de herfst-editie voor 26 oktober, niet door te laten gaan. Zij bezint zich momenteel op een ander ‘platform’. Een toelichting op dit besluit staat inmiddels vermeld op haar website.
In deze toelichting wordt aangegeven dat reeds eerder besloten is om de kunstmarkt zoals deze in 2011 en 2012 gehouden is te veranderen. Een verschuiving van ‘kunstmarkt’ naar ‘kunstevenement’. Met de afgelopen ‘Art More Sphere’ Zomer-editie werd hier reeds vorm aan gegeven door ondermeer het verder aanscherpen van de beoordeling van aanmeldingen, een naamswijziging en ruimte voor een expositie met grote installaties.
Hoewel afgelopen Zomer-editie vanwege de warmte wat minder bezoekers trok kijkt men met tevredenheid terug op 3 jaar Deventer Kunstmarkt. Deze trok jaarlijks tussen de drie- en vierduizend bezoekers. Zowel deelnemers als bezoekers toonden zich overwegend zeer positief.
Ondanks de waardering is gekozen om het concept van een kunstmarkt in het geheel te verlaten omdat, zo geeft de organisatie aan, de opzet van een ‘kunstmarkt’ niet voldoet aan noch de ruimte biedt voor de gewenste veranderingen. Daarbij, zo geeft men aan, haakt een groot gedeelte van de beroepsgroep af bij het begrip ‘kunstmarkt’, welke men nu juist wil aantrekken.
Daarom kiest men er niet voor “de weg van het stapsgewijs omvormen te vervolgen” zoals op de website staat aangegeven, maar om de tijd en energie te stoppen in “het serieus verder vorm en inhoud geven om het gewenste platform voor de autonome beeldende kunsten in Deventer te realiseren.”
Wat precies dat ‘gewenste platform’ zal worden kan nog niet worden aangegeven; “Wij bezinnen ons momenteel hierop maar houden iedereen op de hoogte”, aldus Martin Geuzendam (35), organisator van de Deventer Kunstmarkt.
Zie bovenstaand artikel ook op: Deventer Centraal
________________________________________________________________________

De website ondergaat een update vanwege de cancelling van het ‘Artumn’ en bovenstaande mededeling hierover. Wijzigingen in de indeling van de website volgen

______________________________________________________________

De #Deventerkunstmarkt, #ArtMoreSphere #DKM #DKM2013, ook op Twitter! Follow us @DevntrKunstmrkt

…en wordt vrienden op Facebook:

facebook.com/deventer.kunstmarkt

229__________________________________________________________

__________________________________________________________

Bekijk hier de locatie: Lebuinuskerk

__________________________________________________________

…naast autonoom beeldend werk in uiteenlopende disciplines van deelnemers uit geheel Nederland en enkelen daarbuiten is er een leuke, creatieve kinderhoek waar de kinderen lekker zelf aan de slag kunnen met tekenen, schilderen en kleien.

Ook is er goed verzorgde catering (met toiletten) aanwezig waar u terecht kunt voor een hapje (koud en warm) en een drankje (ook wijn).

__________________________________________ _ _ _

De gemeente Deventer is voornemens EUR 700.000,= bot te bezuinigen op Cultuur in Deventer. (zie ook de brief van het DOC (Directeuren Overleg Cultuur). Wat gebeurt hier?

          Hedendaagse Kunst in 2013,

Con-temporary Art??

Hoewel de Deventer Kunstmarkt geen subsidie of iets dergelijks ontvangt, wil zij van harte stelling nemen tegen ondoordacht en rigoureus overheidsbeleid m.b.t. de Beeldende Kunsten. Ook dat van de lokale overheid (gemeente). Beeldende kunst is vormend. Het daagt de innerlijke mens uit om vérder te kijken. Vragen te stellen. Dieper te voelen. Luider te horen. Kunst is ook engagement; hoe eenieder daar vorm aan kan en/of wenst te geven ligt dan ook in de eigen persoonlijke afweging en mogelijkheden. Als beeldend kunstenaar en organisator van de Deventer Kunstmarkt ben ik van mening dat de waarde en wezenlijke betekenis van kunst voor een samenleving niet gemeten kan noch dient te worden langs maatstaven waarin het economische, het vrije marktdenken van “vraag” en “aanbod” een, laat stáán de overheersende en doorslaggevende, factor is. Het creatieve, scheppende in de mens heeft juist een stimulans nodig in een wereld waar het uiterlijke, materiële de overhand lijkt te hebben. Maar zelfs dan, vanuit dat smalle perspectief van het marktdenken bezien, gaat het om gekleurde politieke keuzes die ons voorgehouden worden als algemeen ‘onvermijdelijk’… En wat was ook alweer de oorzaak van de economische crises, ook in eigen land? ————— Martin Geuzendam. 

_ _ _ __________________________________________ _ _ _

Onderstaande informatie betreft de afgelopen Zomer-editie op 26 & 27 juli:

Tweedaags kunstevenement in Lebuinuskerk

Gepubliceerd op zaterdag 13 juli 2013 om 07:59

In de Lebuïnuskerk in Deventer vindt op vrijdag 26 en zaterdag 27 juli het gratis te bezoeken kunstevenement ‘Art More Sphere’ plaats. De tweedaagse Zomer-editie van de Deventer Kunstmarkt 2013 in de Grote- of Lebuinuskerk. Vrijdag van 14.00 tot 21.00uur en zaterdag van 10:00 tot 16:00uur. Autonome beeldende kunst dichtbij mensen brengen is het motto.

Inmiddels alweer de derde editie sinds 2011. Dit jaar zijn er enige duidelijke veranderingen op te merken. Niet alleen door de prachtig verbouwde kerk met de hoofdingang onder de toren. Naast de deelnemers met stands zal er ook een expositie te zien zijn met “poëtische machines”, enkele prominent geplaatste grote installaties door kunstenares Merel Holleboom. De beoordeling van aanmeldingen om deel te nemen is ten opzichte van voorgaande jaren verder aangescherpt om de kwaliteit te verhogen. Dit jaar zal op 26 oktober tevens het ‘Artumn’ plaatsvinden, een ééndaagse
Herfst-editie.

“We verschuiven nu doelbewust van ‘kunstmarkt’ naar ‘kunstevenement’ in vorm, inhoud en, stap-voor-stap, ook in naam” aldus Martin Geuzendam (35), organisator van Art More Sphere. “Voor veel mensen had het bij de vorige edities reeds de indruk van een kunstbeurs vanwege de strakke opzet en organisatie van het geheel. Het punt echter bij vele kunstmarkten is dat de kwaliteit van werk veelal zeer uiteen loopt.

Als professioneel beeldend kunstenaar, opgeleid of auto-didact, wil je liever niet je werk tussen de kunstnijverheid hebben staan.” De organisator en tevens zelf beeldend kunstenaar richt zich dan ook op de beroepsgroep binnen de beeldende kunst. “Bij de naamkeuze heb ik dit duidelijk onderschat, vandaar de veranderingen. Wat dat betreft is het een proces zoals bij het maken van nieuw werk” zo licht hij toe.

Bepaalde dingen blijven wel hetzelfde: live-muziek, catering en een leuke kinderhoek waar kinderen kosteloos creatief aan de slag kunnen. De live-muziek wordt tijdens deze dagen uitgevoerd door o.a. Asher-E & San (instrumentale dubreggae), Damita Han (Chinese harp) en de jonge Aletta Zwollo (klassiek en licht-klassiek).

Zie Deventer Centraal:

http://www.deventercentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=16392

____________________________________________________________________

POSTER Art More Sphere Zomer-editie - DKM 2013 - [JPEG]

Live-muziek tijdens ‘Art More Sphere’:

Asher-E & friends

(instrumentale dubreggae)

Asher-ELuister hier naar een voorbeeld!

Damita Han (Han Jiao)

(Chinese harp)

Damita Han_2013

Aletta Zwollo

(Klassiek en Licht-Klassiek op piano)

Aletta Zwollo

impressie kort na aanvang eerste editie DKM in 2011

Een mooie aankondiging voor de ‘Art More Sphere’ Zomer-editie van de DKM2013 kunt u vinden in de nieuwste uitgave op pag. 78 van Kunstmagazine Palet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s